Szkolenia

Oferuję szkolenia dla rad pedagogicznych, terapeutów, nauczycieli oraz rodziców dzieci ze spektrum autyzmu zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

Tematyka szkoleń:

  • • Całościowe zaburzenia rozwojowe ze spektrum autyzmu.
  • • Zachowania trudne.
  • • Struktura i organizacja pracy terapeuty/nauczyciela w placówkach masowych, integracyjnych, specjalnych.
  • • Rola terapeuty cienia w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu.
  • • Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z autyzmem w edukacji przedszkolnej.
  • • Pobawmy się, czyli jak spędzać i organizować czas wolny z dzieckiem ze spektrum autyzmu.
  • • Konstruowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno Teraeutycznego.