Misja

Gabinet został stworzony z myślą o wspieraniu rozwoju i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi. Oddziaływania terapeutyczne są dostosowywane do indywidualnych potrzeb dzieci jak i rodziców. Moim celem jest również wsparcie merytoryczne i terapeutyczne całej rodziny dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. .

Misją mojego gabinetu jest:

  • • intensywna współpraca terapeuty z rodziną
  • • wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i naturalnym środowisku
  • • realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego
  • • uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka
  • • stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności
  • • wspomaganie rozwoju mowy dzieci
  • • rozwijanie umiejętności alternatywnych form komunikowania
  • • usprawnianie motoryki małej i dużej
  • • integracja ze środowiskiem rówieśniczym
  • • kształtowanie gotowości przedszkolnej i szkolnej

Gabinet wyposażony jest w odpowiednie pomoce terapeutyczne i dydaktyczne, co umożliwia prowadzenie zajęć z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik.